HƯNG THỊNH INCONS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

 Ngày 05/11/2017 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Capella Gallery Hall, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons) – Đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Hưng Thịnh Incons

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Hưng Thịnh Incons (tt)

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons nhằm xin ý kiến các Cổ đông thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Đến tham dự đại hội có 147 cổ đông, đại diện cho hơn 92,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổng kết và báo cáo hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua cũng như đề ra chiến lược phát triển mới của Công ty trong giai đoạn 2018 - 2021.

Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons (ngoài cùng bìa trái) và các thành viên trong Ban Lãnh đạo Công ty

Bà Phạm Thị Hồng Hoa – Phó Tổng giám đốc Tài chính Hưng Thịnh Incons báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Trong chương trình, Ban tổ chức đã xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông bằng hình thức dong phiếu biểu quyết để thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội như: danh sách đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Nội dung chương trình và Nội quy làm việc của Đại hội.

Thành phần Ban chủ tọa: (từ trái sang)
Ông Lê Hồng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
Ông Trần Tựu 
– Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Trần Tựu – Tổng giám đốc Hưng Thịnh Incons báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 
và định hướng phát triển Công ty trong 5 năm sắp tới

Ông Lê Hồng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị đọc các tờ trình tại Đại hội

Bà Vũ Thị Gái – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu lấy ý kiến Cổ đông thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Chân Tâm – Phó Tổng giám đốc Thường trực Hưng Thịnh Incons 
và Bà Phạm Thị Hồng Hoa – Phó Tổng giám đốc Tài chính Hưng Thịnh Incons 
tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng quản trị Hưng Thịnh Incons

Ông Lê Hồng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị
tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Ban Tổng giám đốc Hưng Thịnh Incons

Ông Nguyễn Đình Trung –  Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết Đại hội

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẤT NỀN HƯNG THỊNH, CĂN HỘ Q7

Những thông tin nóng hổi về dự án Hưng Thịnh được cập nhật liên tục giúp Quý khách có những lựa chọn tốt nhất
Dự án đất nền Hưng Thinh: Bien Hoa New City. Căn hộ quận 7: Can ho Q7