Tổng quan dự án
OFFICETEL SAIGONMIA

 • Diện tích khu đất: 15.126m2

• Mật độ xây dựng khối đế: 46,46%
• Mật độ xây dựng khối tháp:
 33,70%
• Tổng số căn hộ :
 869 căn
• Diện tích căn hộ:
 49,83m2 – 83,05m 2
• Số block:
 03 block
• Số tầng:
 27 tầng nổi, 02 tầng hầm
• Trung tâm thương mại:
 04 tầng
• Loại hình:
 Căn hộ, căn trệt thương mại, office-tel, TTTM

Vị trí
OFFICETEL SAIGONMIA

 

Tiện ích
OFFICETEL SAIGONMIA

 

Mặt bằng
OFFICETEL SAIGONMIA